Η νέα δομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά τις καταργήσεις των ΤΕΙ

uth_new

03-07-18 Σε δημόσια συζήτηση το κείμενο για τις συνέργειες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς

Δίνεται σήμερα για δημόσια συζήτηση το κείμενο για τις συνέργειες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Στερεάς. Το κείμενο αποτελεί σύνθεση των προτάσεων που έχουν συζητηθεί εκτενώς στην Επιτροπή μέλη της οποίας ήταν Πρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρυτάνεις των τριών Ιδρυμάτων μαζί και με έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου. Η επεξεργασία των προτάσεων και η ανταλλαγή απόψεων άρχισε πριν 8 μήνες.

Δίνεται επίσης στη δημοσιότητα η πρόταση «Εύριπος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Εύβοια. Σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθούν και οι προτάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Ευρυτανία και την Βοιωτία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η οποία προτείνεται να είναι 15θήμερη, θα ετοιμασθεί το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Στη νέα φάση της ανάπτυξής του, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συντίθεται από οχτώ (8) Σχολές, πέντε (5) υφιστάμενες και τρεις  (3) νέες, με τριάντα τέσσερα (34) Τμήματα, έξι (6) Ινστιτούτα, τέσσερα (4) Κέντρα και σημαντικό αριθμό δίχρονων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕ).  Από τις οχτώ (8) σχολές, τρεις (3) είναι στο Βόλο, τρεις (3) στη Λάρισα και από μία (1) σε Τρίκαλα και Λαμία. Δεκατέσσερα (14) Τμήματα στο Βόλο εκ των οποίων δύο (2) νέα, εννέα (9) στη Λάρισα εκ των οποίων εφτά (7) νέα, τέσσερα (4) στην Καρδίτσα εκ των οποίων τρία (3) νέα, δύο (2) στα Τρίκαλα εκ των οποίων ένα (1) νέο και πέντε (5) στη Λαμία εκ των οποίων τρία (3) νέα.

Περιλαμβάνει επίσης Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο με ερευνητικές εξειδικεύσεις αιχμής και δομές διετούς εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις. Όταν οι δυνατότητες της Πολιτείας το επιτρέπουν, το Πανεπιστήμιο θα μπορεί να συζητήσει την ανάπτυξη και νέων Τμημάτων σε επιστημονικά αντικείμενα τα οποία προσφέρουν προοπτικές απασχόλησης και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της φυσιογνωμίας του.

Με τη νέα του δομή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα σπουδών που καλύπτουν ανάγκες της περιφέρειας και της χώρας, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, πετυχαίνει την ύπαρξη κρίσιμων μεγεθών στην εκπαίδευση και την έρευνα καθώς και επιστημονικών συνεργειών και συνθηκών βιωσιμότητας και αριστείας. Καινοτομεί, με την ένταξη των διάσπαρτων ερευνητικών δομών της Θεσσαλίας και μέρους της Στερεάς Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο και την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού τους στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Η Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η πρόταση Εύριπος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πίνακας 1. Τμήματα ανά Σχολές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΒΟΛΟΣ 6 Τμήματα))/ Έδρα
1. Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (4ετές) Βόλος
2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4ετές) Βόλος
3. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης (4ετές) Βόλος
4. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (4ετές) Βόλος
5. Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (4ετές) Βόλος
6. Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων (4ετές) Βόλος
• Τα 4 πρώτα Τμήματα υφίστανται
• Τα άλλα δύο Τμήματα είναι νέα

Πολυτεχνική Σχολή (ΒΟΛΟΣ 5 Τμήματα 5ετούς φοίτησης)/ Έδρα
1. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βόλος
2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βόλος
3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βόλος
4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος
5. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος
• Και τα πέντε (5) πενταετή Τμήματα λειτουργούν ήδη στο Βόλο

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Βόλος 4 Τμήματα 5ετούς φοίτησης) /Έδρα
1. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος
2. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Βόλος
3. Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας Λάρισα
4. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Λάρισα
• Το πρώτα δύο Τμήματα λειτουργούν ήδη στο Βόλο.
• Τα Τμήματα τρία και τέσσερα είναι νέα.

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (Λάρισα 3 Τμήματα) /Έδρα
1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βόλος
2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λάρισα
3. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα
• Το πρώτο Τμήμα λειτουργεί ήδη στο Παν. Θεσσαλίας (στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)
• Το δεύτερο και τρίτο Τμήμα λειτουργούν ήδη στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας (ΛΑΡΙΣΑ έξι Τμήματα)/ Έδρα
1. Τμήμα Ιατρικής Λάρισα
2. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (4ετές) Λάρισα
3. Τμήμα Νοσηλευτικής Λάρισα
4. Τμήμα Κτηνιατρικής Καρδίτσα
5. Τμήμα Δημόσιας Υγείας Καρδίτσα
6. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Λαμία

Σχολή Τεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ τέσσερα τμήματα) /Έδρα
1. Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Τεχνολογιών (4ετές – πρόνοια για άμεση λειτουργία υφιστάμενου επιτυχημένου μεταπτυχιακού) Λάρισα
2. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Λάρισα
3. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καρδίτσα
4. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων Καρδίτσα

• Το πρώτο Τμήμα, τετραετούς φοίτησης, συνοδεύεται από υφιστάμενο μεταπτυχιακό στη ΣΤΕΦ που έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα πετυχημένο.

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ δύο Τμήματα) /Έδρα
1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρίκαλα
2. Τμήμα Διαιτολογίας Τρίκαλα
Σχολή Θετικών Επιστημών (ΛΑΜΙΑ)/ Έδρα
1. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική Λαμία
2. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Λαμία
3. Τμήμα Φυσικής Λαμία
4. Τμήμα Μαθηματικών Λαμία
• Το 2 πρώτα Τμήματα λειτουργούν ήδη στη Λαμία.
• Τα Τμήματα τρία και τέσσερα είναι νέα.

///////Κατανομή σε Πόλεις/////////

Τμημάτων, Ινστιτούτων, Πανεπιστημιακών Κέντρων και 2ετών Προγραμμάτων του ΚΕΕ

Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»
Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», το οποίο διαθέτει τα παρακάτω έξι –Ινστιτούτα τα οποία αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στις υποδομές του ΠΘ :
#Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Πόλεων
#Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
#Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης
#Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
#Ινστιτούτο Κινησιολογίας
#Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων

Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ)
Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίθεται σε λειτουργία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει σε αποφοίτους ΕΠΑΛ κατ’ αρχήν και μετά σε ΓΕΛ Διετή Προγράμματα Εκπαίδευσης δωρεάν με απευθείας εισαγωγή, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) του ΠΘ ιδρύεται σύμφωνα με το Ν.4485/2017. Στο πλαίσιό του λειτουργούν Διετή Προγράμματα Σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία αντιστοιχούν σε επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει τεκμηριωμένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, καλύπτουν ανάγκες του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας και υπάρχει η δυνατότητα του ΠΘ να τα προσφέρει. Τα Διπλώματα τα οποία παρέχονται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι επιπέδου πέντε (5) με βάση την κλίμακα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Είναι πιστοποιημένα και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Σε κάθε πόλη στην οποία υπάρχουν δομές του ΠΘ προσφέρονται Προγράμματα. Τα αντικείμενα των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής και θα αντιστοιχούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ανάγκες της. Στα ΚΕΕ του ΠΘ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ή και συμβασιούχοι με κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία οι οποίοι προσλαμβάνονται για αυτό το σκοπό.

Βόλος
Τμήματα
1. Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2. Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων
3. Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
4. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
5. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
6. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
7. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
8. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
9. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
10. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
11. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
12. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
13. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
14. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τα τμήματα 2 και 3 είναι νέα
Πανεπιστημιακά Κέντρα
Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας «Ιάσων» (με 6 Ινστιτούτα)
Ινστιτούτα
1. Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Πόλεων
2. Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
Διετή Προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ενδεικτικά)
1. Τουριστικών Επαγγελμάτων
2. Σχεδιαστών και Γραφιστικής
3. Εργοδηγών Τεχνικών Έργων
4. Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας
5. Τεχνικών Πληροφορικής

Λάρισα
Τμήματα
1. Τμήμα Ιατρικής
2. Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας
3. Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας
4. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
5. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
6. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
7. Τμήμα Νοσηλευτικής
8. Τμήμα Επιστημών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
9. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Τα τμήματα 3 έως και 9 είναι νέα
Πανεπιστημιακά Κέντρα
Ολοκληρωμένο Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Καρκίνου

Τεχνολογικά Πάρκα
Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας
Ινστιτούτα
Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διετή Προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ενδεικτικά)
1. Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας,
2. Τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας
3. Τεχνικών Ενεργειακών Δικτύων
4. Βοηθών Νοσηλευτών

Καρδίτσα
Τμήματα
1. Τμήμα Κτηνιατρικής
2. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων
3. Τμήμα Δημόσιας Υγείας
4. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων
Τα τμήματα 2, 3 και 4 είναι νέα
Ινστιτούτα
1. Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
Διετή Προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ενδεικτικά)
1. Τεχνικών κατεργασίας Ξύλου και Επίπλου
2. Ζωοτεχνίας

Τρίκαλα
Τμήματα
1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
2. Τμήμα Διαιτολογίας
Το δεύτερο Τμήμα είναι νέο
Ινστιτούτο
1. Κινησιολογίας
Διετή Προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ενδεικτικά)
1. Οδηγών Βουνού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
2. Τεχνικών Πληροφορικής
3. Οινοποιίας και Ζυθοποιίας

Λαμία
Τμήματα
1. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
2. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική
3. Τμήμα Μαθηματικών
4. Τμήμα Φυσικής
5. Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Τα Τμήματα 3, 4 και 5 είναι νέα
Πανεπιστημιακό Κέντρο
Κέντρο Αποκατάστασης και Ευεξίας
Ινστιτούτο
Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων
Διετή Προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ενδεικτικά)
1. Ιαματικού Τουρισμού
2. Οινοποιίας και Ζυθοποιίας
3. Τεχνικών Πληροφορικής

Άμφισσα
Πανεπιστημιακό Κέντρο
Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Δελφών

Διετή Προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
1. Τεχνικών Μηχανολόγων – Μεταλλειολόγων
2. Ξεναγών
3. Ελαιοκομίας και Ελαιουργίας
4. Συσκευασίας και Συντήρησης Τροφίμων

Ι. Φοιτητές

Τα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στη Λαμία, δεν δέχονται νέους φοιτητές από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Οι φοιτητές στα υφιστάμενα Τμήματα συνεχίζουν τις σπουδές τους απρόσκοπτα και τους προσφέρονται τα αναγκαία μαθήματα έως και το έτος 2024 (ν+2).
Οι φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των Τμημάτων της Λαμίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας οι οποίοι φοιτούν σήμερα σε αυτά (ή θα εγγραφούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019) συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και αποκτούν πτυχίο από τα Ιδρύματα στα οποία εισήχθησαν, έχοντας εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά των σημερινών αποφοίτων τους. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος πανεπιστημίου ή συναφούς νέου Τμήματος και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Τελαυταία τροποποίηση 10 Ιουλίου, 2018 | 1η Δημοσίευση: 3 Ιουλίου, 2018