Η νέα δομή του Πανεπιστημίου Ιονίου

n4559_2018.pdf

Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα:
1.Ιστορίας και
2.Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής η οποία αποτελείται από τα Τμήματα:
1. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
2.Πληροφορικής,

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών η οποία αποτελείται από τα Τμήματα:
1. Τεχνών Ήχου και Εικόνας
2. Μουσικών Σπουδών.
3. Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου.

Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο N 4559/2018

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1.10.2018 οι εξής Σχολές:

Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου η οποία αποτελείται από τα Τμήματα:.
1. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.
2. Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας η οποία αποτελείται από τα Τμήματα:.
1. Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
2. Τουρισμού, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Τελαυταία τροποποίηση 4 Οκτωβρίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 6 Αυγούστου, 2018