Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος
Η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς n Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι για {LF}να προβούν στις σωστές {LF}κινήσεις και επιλογές
TANEA Team
22 Σεπτεμβρίου 2018 | 05:00

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών και ιδιαίτερα το πώς μπορούν οι νέοι μας να επιλέξουν εξειδικευμένα τμήματα από την ηλικία των 15 ετών (στη Β΄Λυκείου), αναδύθηκε σε πρώτο θέμα συζήτησης μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας.
Αναφέρεται συχνά από συμβούλους σταδιοδρομίας και έχει αναλυθεί έντονα ότι πρώτιστο κριτήριο επιλογής αποτελούν οι κλίσεις και οι δεξιότητες του μαθητή, αλλά και η σύνδεσή τους με τις απαιτούμενες δεξιότητες της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας. Από την άλλη, όπως εξηγεί ο σύμβουλος σταδιοδρομίας δρ Κωνσταντίνος Κότιος, η πληροφόρηση για τη φύση του κάθε επαγγέλματος αλλά και για τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από κάθε σχολή μπορεί να διαμορφώσει μια επιλογή, η οποία θα στηρίζεται σε επιστημονικές βάσεις και θα προσεγγίζει με μεγαλύτερη «ασφάλεια» την ορθότερη για τον καθένα επιλογή.
Το ζητούμενο όμως για την ελληνική οικογένεια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα οποία θα συνθέσουν τη μελλοντική αγορά εργασίας και θα αποτελέσουν τον χώρο εργασίας των σημερινών μαθητών. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, λέει ο Κωνσταντίνος Κότιος, ότι η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, σε τέτοιο βαθμό που θα τολμούσαμε να πούμε ότι σε μια πενταετία θα έχει υποστεί σοβαρές μεταβολές σε σχέση με τη σημερινή. Η μεγαλύτερη αιτία; Η είσοδος της τεχνολογίας στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και οι εφαρμογές της σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.
«Οι ευκαιρίες όμως υπάρχουν ακόμη και σε επαγγελματικές κατηγορίες που μέχρι σήμερα φαίνονταν ιδιαίτερα κλασικές, όπως των ανθρωπιστικών επιστημών. Ενας απόφοιτος νομικής σχολής μπορεί να βρει στο άμεσο μέλλον ευκαιρίες σε τομείς όπως η ασφάλεια του Διαδικτύου και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη, απόφοιτος Φιλολογίας ασχολούμενος με την Υπολογιστική Γλωσσολογία (Computer Linguistics), επεξεργάζεται τη φυσική γλώσσα από τον υπολογιστή και δίνει λύσεις στην αυτόματη μετάφραση, στην εξαγωγή λόγου, αλλά και στα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως «βοηθοί» στην καθημερινότητα, όπως π.χ. το Siri» αναφέρει. Και εξηγεί ότι:
– Ο τομέας της Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτύου και όλου του όγκου πληροφοριών που παράγεται ανά δευτερόλεπτο στο Διαδίκτυο ανοίγει διάπλατα τις πόρτες των ευκαιριών για αποφοίτους πολλών ειδικοτήτων, όπως οι Μαθηματικοί, οι Στατιστικοί, οι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ από την άλλη, ανοίγει και νέους επαγγελματικούς κλάδους και ειδικότητες για γραφίστες και επαγγελματίες στον χώρο της διαφήμισης και του Marketing (Data Mining Information Systems for Database Marketing).
– Η ταχύτατη εξέλιξη της Επιστήμης Υπολογιστών εκτείνεται από τον χώρο του Διαδικτύου, της Τηλεφωνίας, της Ρομποτικής έως και την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και τις εφαρμογές της. Ο τρόπος που μαθαίνουμε να λειτουργεί ο «εγκέφαλος» ενός υπολογιστή προσομοιάζει με τον τρόπο που λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος και αυτή η εξέλιξη ανοίγει πεδία εφαρμογής σε χώρους όπως η επικοινωνία, η ναυτιλία, ακόμη και η διαχείριση ενέργειας. Πλέον, πολλές σύγχρονες και εξελιγμένες χώρες επενδύουν τεράστια ποσά για τη δημιουργία και εξέλιξη της Ρομποτικής, με σκοπό την άμεση εφαρμογή της ακόμη και σε τομείς όπως η υγεία (φροντίδα ανθρώπων τρίτης ηλικίας).
– Συνεχίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια έλλειψη προγραμματιστών εξειδικευμένων στα νέα δεδομένα της Πληροφορικής, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για κάποιον νέο που θέλει να ασχοληθεί με τον χώρο του προγραμματισμού, των εφαρμογών των κινητών τηλεφώνων αλλά και των video games. Στον ίδιο χώρο, η τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα του σήμερα με εφαρμογές σε τομείς όπως η εργοθεραπεία (εκμάθηση δεξιοτήτων σε άτομα με κινητικά προβλήματα) αλλά και η διοίκηση επιχειρήσεων (στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των πολυεθνικών επιχειρήσεων η συμμετοχή σε συσκέψεις μπορεί πλέον να γίνει σε εικονικό περιβάλλον και να περιλαμβάνει πολλούς συνεργάτες από πολλά μέρη του κόσμου ταυτόχρονα).
– Στον χώρο της Ιατρικής, η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με την ταχύτατη εξόρυξη δεδομένων, έχει δώσει σημαντικά επιτεύγματα σε κλάδους όπως η Βιοϊατρική, η Ιατρική Πληροφορική.
Πλέον, με τον τεράστιο όγκο δεδομένων που διαχειρίζονται άμεσα οι υπολογιστές των ιατρικών ερευνητικών κέντρων μπορούν να υπάρξουν καθημερινά νέες ανακαλύψεις σχετικά με την αντιμετώπιση ασθενειών αλλά και τη δημιουργία σύγχρονων φαρμάκων, όπως και στον τομέα των Νευροεπιστημών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών του ανθρώπινου εγκεφάλου.
– Η είσοδος των social media στη ζωή μας δεν έχει αλλάξει μόνο τη χρήση που κάνουμε στο κινητό μας τηλέφωνο, αλλά ολόκληρο τον τρόπο ζωής και επικοινωνίας, δίνοντας πολλές ευκαιρίες σε ανθρώπους με σπουδές στο ψηφιακό marketing, στην ψυχολογία των πωλήσεων μέσω του Διαδικτύου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η θέση του social media manager και του data analyst φιγουράρουν ήδη στις πρώτες θέσεις των αγγελιών, όχι μόνο στις χώρες του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα.
«Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με τις ταχύτατες αλλαγές στη αγορά εργασίας αλλάζουν ταχύτατα και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, φτάνοντας στο σημείο να θεωρείται αδύνατη η ασφαλής πρόβλεψη των θέσεων εργασίας που θα προσφέρονται σε ένα επάγγελμα τα επόμενα 15 χρόνια. Αν τολμούσαμε, θα λέγαμε ότι είναι αδύνατο να προβλέψουμε ακόμη και να θα υπάρχουν πολλά επαγγέλματα με τη μορφή που τα γνωρίζουμε έως σήμερα» καταλήγει ο Κωνσταντίνος Κότιος.
9+1 «χρυσές» επιλογές
1. Financial Technology (FinTech)
2. Υπολογιστική Γλωσσολογία (Computer Linguistics)
3. Data Mining Information Systems for Database Marketing
4. Προγραμματισμός Εφαρμογών
5. Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)
6. Big Data Analysis
7. Social Media Management
8. Ιατρική Πληροφορική
9. Ρομποτική
10. Τεχνητή Νοημοσύνη