Το Project Future της Τράπεζας Πειραιώς

Το Project Future είναι ένα πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνδέει την εκπαίδευση των νέων πτυχιούχων με την εύρεση εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους που θέλουν να εργαστούν και να διακριθούν στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει στη στοχευμένη εκπαίδευση, σε τομείς της ελληνικής οικονομίας όπου υπάρχoυν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, βοηθώντας τους νέους να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Το ReGeneration Academy είναι πυλώνας του προγράμματος αμειβόμενης απασχόλησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, o οποίος φιλοξενεί προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης, με στόχο να καλύψει διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής αγοράς, με πτυχιούχους υποψηφίους. Το ReGeneration Academy περιλαμβάνει στοχευμένους κύκλους, οι οποίοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου αλλά και ανάμεσα στους γενικούς κύκλους του ReGeneration. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ReGeneration επισκεφθείτε το www.regeneration.gr

http://www.projectfuture.gr/