Τα καλύτερα τμήματα πληροφορικής της Ελλάδας σύμφωνα με το World University Rankings 2019

World University Rankings 2019 by subject: computer science
(Φοιτητές, φοιτητές ανά καθηγητή, Φοιτητές από άλλες χώρες, Γυναίκες:Άνδρες)
301–400 University of the Aegean Greece 12,352 38.7 1% 57 : 43
301–400 Aristotle University of Thessaloniki Greece 46,597 26.3 5% 58 : 42
301–400 Athens University of Economics and Business Greece 9,839 46.9 4% 47 : 53
301–400 University of Crete Greece 14,890 27.8 4% 61 : 39
501–600 National and Kapodistrian University of Athens Greece 54,364 27.5 11% 62 : 38
501–600 University of Patras Greece 26,098 29.9 4% 49 : 51
601+ University of Ioannina Greece 22,492 44.3 3% 56 : 44

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/computer-science#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Τελαυταία τροποποίηση 8 Φεβρουαρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 2 Δεκεμβρίου, 2018