Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση

Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση

Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/12/2018

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διπλός. Από τη μια, η μελέτη εξετάζει την εξέλιξη και αναλύει τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί στα βασικά μεγέθη λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος την περίοδο πριν και μετά την έναρξη της κρίσης που ξέσπασε το 2009. Από την άλλη, η μελέτη αναλύει τις επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών που έχουν σημειωθεί μετά την έναρξη της κρίσης στη μελλοντική προοπτική και εξέλιξη των βασικών μεγεθών λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η διερεύνηση και ανάλυση της εξέλιξης και των μεταβολών που έχουν σημειωθεί πριν και μετά την έναρξη της κρίσης, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των μελλοντικών επιπτώσεων και προοπτικών επιτρέπουν να αναδειχθούν καλύτερα και πληρέστερα οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση.

Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.