Απάντηση στην ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΕΜΠ σχετικά με τις διατάξεις 5ετών προγραμμάτων μηχανικών

17-04-19 Απάντηση στην ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΕΜΠ σχετικά με τις διατάξεις 5ετών προγραμμάτων μηχανικών

Με αφορμή την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ σχετικά με τις διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα στις Σχολές Μηχανικών των Πανεπιστημίων να μετατραπούν σε 5ετούς διάρκειας, δίνεται η ευκαιρία στο ΥΠΠΕΘ να εκθέσει σε αδρές γραμμές τη στρατηγική σε σχέση με τις σπουδές και τα επαγγελματικά δικαιώματα σε επιστήμες μηχανικών.

Ας δούμε τα στρατηγικά βήματα του ΥΠΠΕΘ προς την κατεύθυνση της επίλυσης διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τις ειδικότητες μηχανικών.

Με τον νόμο 4485/2017 δικαιώνεται ένα διαχρονικό αίτημα των πολυτεχνικών σχολών για την αντιστοίχιση του διπλώματος μηχανικού σε integrated master (επίπεδο 7). Παράλληλα στον ίδιο νόμο και στο ίδιο άρθρο συστήνονται επιτροπές για τον καθορισμό του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα στις επιστήμες μηχανικών εκκρεμούν εδώ και 36 χρόνια.

Είναι κανείς περήφανος για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που συνεχίζει για τόσα πολλά χρόνια; Δεν θα πρέπει να λυθεί με έναν ουσιαστικό τρόπο; Το Υπουργείο προτείνει, όπως αναλύεται παρακάτω, έναν ρεαλιστικό και αποτελεσματικό τρόπο στον οποίο την προοπτική επίλυσης ενός τόσο σοβαρού κοινωνικού και επιστημονικού προβλήματος θα την έχουν τα Τμήματα των Πολυτεχνείων και το Τ.Ε.Ε.

Με τον νόμο 4521/2018 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο εγκαινιάζει την εγκαθίδρυση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και την κατάργηση της αντιεπιστημονικής διάκρισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ΤΕΙ (ανώτατα από το 2001) και Πανεπιστήμια. Ο νόμος αυτός αποτέλεσε την τομή όχι μόνο στα ακαδημαϊκά πράγματα, αλλά και στην αντιμετώπιση συντεχνιακών λογικών. Στη διαδικασία του εξορθολογισμού της κατάστασης στο επαγγελματικό πεδίο και της αντιμετώπισης του ακραίου συντεχνιασμού, το ΥΠΠΕΘ χαιρετίζει την  πρόσφατη απόφαση του Τ.Ε.Ε. να εγγράψει αποφοίτους μηχανικούς ΤΕ σε μητρώα του.

Στον νόμο 4521/2018 ιδρύονται Σχολές Μηχανικών 4ετούς διάρκειας στα Πανεπιστήμια, ως συνέχεια των αντίστοιχων Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ. Η Σύγκλητος του ΕΜΠ είχε και τότε τοποθετηθεί αρνητικά στο εγχείρημα τονίζοντας ότι «Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος του ΕΜΠ επαναλαμβάνει την θέση της, ότι σε κάθε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας μηχανικού πρέπει να αντιστοιχεί ένας τίτλος σπουδών και όχι περισσότεροι, διαφορετικών επιπέδων, που οδηγούν σε κατατμήσεις και διασπάσεις και συνακόλουθα σε μια συνολική υποβάθμιση όλων των τίτλων σπουδών των μηχανικών»

Το ΥΠΠΕΘ έλαβε πολύ σοβαρά την προαναφερθείσα θέση της Συγκλήτου ΕΜΠ και στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου δίνει τη δυνατότητα στις Σχολές Μηχανικών να αποκτήσουν 5ετή προγράμματα σπουδών, τα οποία θα αξιολογηθούν α) από την οικεία Σύγκλητο, β) από το Υπουργείο και γ) από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. Πολυτεχνικών Σχολών, το Τ.Ε.Ε. και τα αρμόδια υπουργεία. Συνεπώς με την προωθούμενη διαδικασία θα συντελεστεί η επιθυμητή από το ΕΜΠ αντιστοίχιση κάθε βασικής ειδικότητας μηχανικού με έναν τίτλο σπουδών, χωρίς προχειρότητες, χωρίς τεχνητή πανεπιστημιοποίηση όπως διατείνεται η Σύγκλητος, αλλά με έναν τρόπο ακαδημαϊκά ορθό, με ισχυρή παρουσία του Τ.Ε.Ε. και των εκπροσώπων πολυτεχνικών Σχολών .

Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι Πολυτεχνικές Σχολές αναφέρθηκε ότι το ΥΠΠΕΘ προβαίνει σε μαζική παραγωγή αποφοίτων μηχανικών και ότι συγκεκριμένα δημιουργεί 24 νέα τμήματα Μηχανικών και τα “εκτοξεύει” στα 80!!

Επειδή το ΥΠΠΕΘ γνωρίζει πολύ καλά την αριθμητική και δε χρησιμοποιεί δημιουργική λογιστική, ενημερώνει τους εκπροσώπους των πολυτεχνικών Σχολών και την κοινωνία ότι πριν την έναρξη των μεταρρυθμίσεων υπήρχαν 44 τμήματα πολυτεχνικά και 60 τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις ΤΕΙ σε επιστήμες μηχανικών που αμφότερα ανήκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και παρείχαν πτυχία επιπέδου 6. Πλέον, μετά τις μεταρρυθμίσεις έχουμε 50 τμήματα πολυτεχνικά που παρέχουν τίτλους επίπεδου 7 και 24 τμήματα Σχολών Μηχανικών που αυτή τη στιγμή ανήκουν στο 6 και ο νέος νόμος με το σκεπτικό που αναφέραμε τους δίνει τη δυνατότητα να μεταβούν στο επίπεδο 7. Συνολικά από  104 τμήματα σε επιστήμων μηχανικών οδηγούμαστε στα 74, άρα μειώνονται τα τμήματα σε επιστήμες μηχανικών κατά 30% περίπου και ταυτόχρονα αναβαθμίζονται. Να σημειωθεί ότι το 2019 θα δεχτούν εισακτέους τα 70 από τα 74.

Το ΥΠΠΕΘ θα ήθελε λοιπόν να καθησυχάσει τη Σύγκλητο του ΕΜΠ δηλώνοντας ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του ζητήματα που σχετίζονται με τον αριθμό αποφοίτων σε αντικείμενα επιστημών μηχανικών και προφανώς στη στρατηγική του δεν υπάρχει η λογική της άκρατης αύξησης του αριθμού αυτού. Αντιθέτως έχει ζητηθεί η συνδρομή των Πολυτεχνείων και του Τ.Ε.Ε. για να καθοριστούν από τώρα το ανώτατο όριο εισακτέων στο σύνολο των τμημάτων.

Οι ενέργειες του ΥΠΠΕΘ δε σταματούν εδώ. Στο ίδιο σχέδιο νόμου θα περιληφθούν διατάξεις για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους μηχανικούς ΤΕΙ στο πρότυπο του ν. 4439/2016 που συνετέλεσε στην ευτυχή κατάληξη του ΠΔ 99/2018 για τους διπλωματούχους μηχανικούς.  Παράλληλα πολλά διετή προγράμματα σχεδιάζονται σε συνεργασία του ΥΠΠΕΘ με Πανεπιστήμια της χώρας και αναμένεται να λειτουργήσουν από Σεπτέμβρη για να ενισχυθεί η τεχνική εκπαίδευση σε επιστήμες μηχανικών μεταξύ άλλων.