Τα 72 Τμήματα Μηχανικών στο Μηχανογραφικό 2019

To 2018 είχαμε 44 τμήματα 5ετούς διάρκειας και το 2019 47 τμήματα 5ετούς διάρκειας.

Κωδικός/Τμήμα/ΕΠ/Βάση 2019/Παν. ϊδρυμα
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 19334 ΕΜΠ ΠΑΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 2 15812 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 18102 ΑΠΘ ΠΑΝ ΑΠΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 2 11537 ΔΠΘ ΠΑΝ ΔΠΘ ΞΑΝΘΗ
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 2 14424 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 2 12773 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2 13111 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 16860 ΕΜΠ ΠΑΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 15345 ΑΠΘ ΠΑΝ ΑΠΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 2 14264 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 2 12913 ΔΠΘ ΠΑΝ ΔΠΘ ΞΑΝΘΗ
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 2 14086 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 2 10688 ΠΔΑ ΠΑΝ ΠΔΑ ΑΘΗΝΑ
2414 Πολιτικών Μηχανικών (ΠΑΤΡΑ) 2 ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ
6543 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) 2 ΔΙΠΑΕ ΠΑΝ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΕΣ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 13892 ΕΜΠ ΠΑΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 12472 ΑΠΘ ΠΑΝ ΑΠΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
391 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 2 9768 ΠΔΑ ΠΑΝ ΠΔΑ ΑΘΗΝΑ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 18240 ΕΜΠ ΠΑΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 17824 ΑΠΘ ΠΑΝ ΑΠΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 2 16329 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 2 16742 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 2 15504 ΔΠΘ ΠΑΝ ΔΠΘ ΞΑΝΘΗ
331 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 2 15715 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
2317 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) 2 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΚΟΖΑΝΗ
//////////////////// 4 έτη/////////////////
387 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 2,4 11629 ΠΔΑ ΠΑΝ ΠΔΑ ΑΘΗΝΑ
7510 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 2,4 ΜΕΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΙ ΜΕΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2412 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (ΠΑΤΡΑ) 2,4 ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 18033 ΕΜΠ ΠΑΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 2 15466 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΚΟΖΑΝΗ
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 17463 ΑΠΘ ΠΑΝ ΑΠΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 2 16952 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 2 16520 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
392 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 2 13324 ΠΔΑ ΠΑΝ ΠΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2413 Μηχανολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΡΑ) 2 ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ
6541 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) 2 ΔΙΠΑΕ ΠΑΝ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΕΣ
7509 Μηχανολόγων Μηχανικών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 2 ΜΕΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΙ ΜΕΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 2 10440 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 2 9561 ΔΠΘ ΠΑΝ ΔΠΘ ΞΑΝΘΗ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
271 Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΑΓΡΙΝΙΟ) 2,3 10526 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ
6545 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) 2 ΔΙΠΑΕ ΠΑΝ ΔΙΠΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
//////////// 5 έτη ////////////
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 2 14715 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2 13501 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 2 9467 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
////////////// 4 έτη /////////
390 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 2,4 13204 ΠΔΑ ΠΑΝ ΠΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6544 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) 2 ΔΙΠΑΕ ΠΑΝ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΕΣ
6547 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) 2 ΔΙΠΑΕ ΠΑΝ ΔΙΠΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 2,4 9766 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 2,4 12697 ΔΠΘ ΠΑΝ ΔΠΘ ΞΑΝΘΗ
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 2,4 13442 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
6546 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) 2,4 ΔΙΠΑΕ ΠΑΝ ΔΙΠΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 17784 ΕΜΠ ΠΑΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
393 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 2 13234 ΠΔΑ ΠΑΝ ΠΔΑ ΑΘΗΝΑ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 10913 ΑΠΘ ΠΑΝ ΑΠΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 2 9914 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
//////////////// 5 έτη ///////////////////
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 17595 ΕΜΠ ΠΑΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 17027 ΑΠΘ ΠΑΝ ΑΠΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 2 16498 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
2316 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) 2 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΚΟΖΑΝΗ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 2,4 9384 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ
2302 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, (Κοζάνη) 2 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΚΟΖΑΝΗ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 14982 ΕΜΠ ΠΑΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 2 9034 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
2301 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) 2 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΚΟΖΑΝΗ
/////////////////////// 5 έτη ///////////////
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2 11629 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
388 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 2,3 14930 ΠΔΑ ΠΑΝ ΠΔΑ ΑΘΗΝΑ
389 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 2,4 10091 ΠΔΑ ΠΑΝ ΠΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 9555 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 9046 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 8669 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 8863 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ
/////////////////////// 4 έτη ///////////////
7512 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΧΑΝΙΑ) 2,4 ΜΕΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΙ ΜΕΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ