Οδηγίες συπλήρωσης της αίτησης για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Επιλέξτε το Εξεταστικό Κέντρο και τις Σχολές για τις οποίες επιθυμείτε να λάβετε βεβαίωση καταλληλότητας. Για να λάβετε αντίστοιχη βεβαίωση για ΕΛ ΑΣ και ΠΣ πρέπει να δηλώσετε και ΣΣΕ Οπλα έστω και αν δεν σας ενδιαφέρει η Σχολή. Για το ΛΣ-ΕΛ ΑΣ αντίστοιχα πρέπει να δηλώσετε την ΣΝΔ Μηχανικοί, διότι ταυτίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης. Για ΕΛ ΑΣ, ΠΣ και ΛΣ-ΕΛ ΑΚΤ, εφόσον  δηλωθούν εδώ, θα λάβετε βεβαίωση καταλληλότητας για να αποφύγετε την ταλαιπωρία να περάσετε επιπλέον ΠΚΕ, εφόσον είστε υποψήφιος για ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

Όταν επιλέξετε «Οριστικοποίηση» η αίτηση σας κλειδώνει. Πρέπει να εκτυπώσετε την αίτηση, να τη θεωρήσετε σε ΚΕΠ αρμοδίως και ακολούθως να την σκανάρετε στον υπολογιστή σας σε μορφή .pdf και να την μεταφορτώσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σας

Το Δελτίο πρέπει να το τυπώσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε εκτύπωση «εμπρός-πίσω». Στην πρώτη σελίδα όλα θα είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις επιλογές σας. Εάν έχετε δηλώσει Σχολή Ικάρων – Τμήμα Ιπταμένων, με εξεταστικό κέντρο διαφορετικό της ΔΑΕ/Β1, τότε θα πρέπει να τυπώσετε το δελτίο εις διπλούν. Τέλος,
τοποθετήστε μια φωτογραφία σας στο ειδικό τετράγωνο

Προσοχή: Στην 3η φάση (και τελευταία ) υπάρχουν μόνο δύο δυνατότητες:
α]Προσωρινή αποθήκευση β]Οριστική αποθήκευση . Το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ κάτω δεξιά έχει μπει κατά λάθος.