ΓΕΛ: Ένταξη τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία (το ΦΕΚ)

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Κατηγορία 90%

  • Θέμα: Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2019_1907b.pdf (180 kB)

Το Μηχανογραφικό του ΓΕΛ 90% θα προκύψει αν αφαιρεθουν τα τμήματα που λειτουργήσουν τις επόμενες χρονιές

3. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
α) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη  της Ηγουμενίτσας,
β) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την  πόλη της Άρτας και
γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των  Ιωαννίνων, όπως και των Τμημάτων του Ιόνιου Πανεπιστημίου:
α) Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου,
β) Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της  Λευκάδας, καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της  Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών  υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄).
4. Α. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών:
α) Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τα Ψαχνά του  Νομού Ευβοίας,
β) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού,  με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας,
γ) Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με έδρα την Αθήνα, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους  2020-2021.
Β. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
α) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα την  Αθήνα,
β) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, με  έδρα την Αθήνα,
γ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα  και δ) Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με έδρα την
Άμφισσα, όπως και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας:
α) Ψυχολογίας, με έδρα το Βόλο,
β) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία,  με έδρα την Καρδίτσα και
γ) Λογοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία,  καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Γ. Η ένταξη των Στρατιωτικών Σχολών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική»:
α) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα,
β) Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.),
Γ) Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης,
θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2019-2020.
Δ. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος:
α) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, με έδρα τη  Θεσσαλονίκη,
γ) Μουσειολογίας, με έδρα την Έδεσσα και
δ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:
α) Μάρκετινγκ, με έδρα τα Γρεβενά,
β) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα τη  Φλώρινα,
γ) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων, με έδρα την  Κοζάνη,
δ) Κινηματογράφου, με έδρα τη Φλώρινα,
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα και
στ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά,
του Πανεπιστημίου Πατρών:
α) Νομικής, με έδρα την Πάτρα,
β) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με  έδρα τον Πύργο και
γ) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο,
ου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:
α) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη,
β) Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα το Άργος και
γ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, με έδρα  τη Σπάρτη και τ
ου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:
α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το  Ηράκλειο,
β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, με έδρα το Ηράκλειο,
γ) Μουσικών Σπουδών, με έδρα το Ρέθυμνο,
δ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με  έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
ε) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Ιεράπετρα και
στ) Χημικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά,  καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και όχι νωρίτερα από το  ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκειμένου για το Τμήμα  Φυσικοθεραπείας και όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκειμένου για το Τμήμα Χημικών  Μηχανικών.
Ε. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων:
α) Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με έδρα την Αθήνα, αρχίζει από την έναρξη
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  19 του  ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις  διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄),  η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου  Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο  Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,  από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής θα γίνεται μόνο μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού  επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις  των ανωτέρω νόμων.».

Κατηγορία 10%

  • Θέμα: Τροποποίηση της Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2019_1909b.pdf (155 kB)

2 σκέψεις στο “ΓΕΛ: Ένταξη τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία (το ΦΕΚ)

  1. Θέλω να κάνω μια ερωτηση:
    Ως κατηγορία το 90% είναι είμαι 85% για τα γελ και 5% για τα επαλ η το 5% των επαλ είναι επιπλέον του αριθμού εισακτέων;

Σχολιάστε

2 − 2 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here