Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

  • Θέμα: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2019_3736b.pdf (141 kB)