29/5 Τι αλλάζει στο μάθημα Πληροφορικής από το σχολικό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας στην διαβούλευση:

Το μάθημα της Πληροφορικής («Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας») αυξάνεται κατά 1 ώρα στην Α’ Γυμνασίου από το Σχολικό έτος 2020-2021.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Πληροφορικής από το σχολικό έτος 2020-2021 το μάθημα με τίτλο «Εφαρμογές Πληροφορικής» που διδάσκεται στην Α’ τάξη του Λυκείου θα διδάσκεται σε όλους του μαθητές της τάξης αυτής και δεν θα αποτελεί μάθημα επιλογής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της διαβούλευσης περί ασάφειας που πιθανώς δημιουργείται λόγω της χρήσης του όρου «Πληροφορική», πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα αποσαφηνίστηκε ότι η πρόβλεψη διενέργειας μίας (1) ωριαίας γραπτής δοκιμασίας στο πρώτο τετράμηνο και εκπόνησης μίας (1) ερευνητικής εργασίας στο δεύτερο τετράμηνο, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού, αφορά μόνο το μάθημα της Α′ τάξης του Λυκείου «Εφαρμογές Πληροφορικής» και το μάθημα της Β′ τάξης του Λυκείου «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι τα ωρολόγια προγράμματα των τάξεων του Λυκείου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.