Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021

Προβολή αρχείου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:
α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 έως 2004.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-seepaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload το σχετικό αρχείο) στην εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 10/07/2020 (ώρα: 17:00) έως και 13/9/2020 (ώρα 23:59).
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων,
νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος  αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος
Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση για μία ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και μπορεί να επιλέξει έως δύο ειδικότητες. Η δεύτερη επιλογή ειδικότητας θα εκτιμηθεί μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία , μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προκύψουν κενές θέσεις στη συγκεκριμένη ειδικότητα