Οι ημέρες διδασκαλίες σε ένα έτος για όλες τις βαθμίδες στις χώρες της Ε.Ε.

Οι ημέρες διδασκαλίας στην Ελλάδα είναι χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι καταλήψεις που έχουμε κάθε χρόνο στην Β/θμια Εκπαίδευση.

Εβδομάδες διακοπών


Όλο το άρθρο εδώ : school_eu_calendar_2020_21