Χωρίς πειράματα η διδασκαλία της Φυσικής είναι λειψή

ΕΦΗΜΕΡΔΙΑ ΤΑ ΝΕΑ – 12/10/2020 (σελ. 22)

Χωρίς πειράματα η διδασκαλία της Φυσικής είναι λειψή

Του Μανώλη Κουσλόγλου

Περιοδικά, δημοσιεύονται τα στοιχεία εκθέσεων της Κομισιόν και του ΟΟΣΑ που δείχνουν ότι η σύγχρονη θέση της Ελλάδας στον τομέα των Φυσικών Επιστημών είναι τραγική. Οι μαθητές δεν μπορούν να συνδέσουν τη Φυσική με την καθημερινότητά τους, δεξιότητα στην οποία επικεντρώνονται τόσο οι διεθνείς έρευνες, όσο και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων αναπτυγμένων χωρών. Αυτή η σύνδεση επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, με τη διεξαγωγή πειραμάτων και την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Στη χώρα μας, το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της Φυσικής μειώνεται συνεχώς από την Ε’ Δημοτικού ως τη Γ’ Λυκείου. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την πορεία η εκτέλεση πειραμάτων από τους εκπαιδευτικούς είναι μειούμενη, με το πρόβλημα να κορυφώνεται στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου. Και οι αναφορές στην πραγματική ζωή όμως ολοένα και μειώνονται, καθώς συνήθως επιλέγονται αφαιρετικοί τύποι ασκήσεων. Οσον αφορά τη Γ’ Λυκείου, οποιαδήποτε προσπάθεια πειραματισμού σε βάρος της λύσης παραδοσιακού τύπου ασκήσεων θεωρείται αδιανόητη.

Ωστόσο, η Φυσική δεν είναι μελάνι και χαρτί. Είναι η ζωή μας. Χωρίς πραγματικά πειράματα και προσομοιώσεις λοιπόν η διδασκαλία της Φυσικής είναι λειψή, ανάπηρη.

Οσον αφορά τον ρόλο των βιβλίων, αυτός παραμένει σημαντικός, αφού αποτελούν τη βασική πηγή στοχευμένης και παιδαγωγικά δομημένης γνώσης, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με τη χρήση του αχανούς και όλο παγίδες Διαδικτύου. Ωστόσο, η διδασκόμενη ύλη της Φυσικής αφορά έννοιες και γνώσεις που έχουν θεμελιωθεί πολλούς αιώνες τώρα. Δεν υπάρχουν αναφορές σε πιο «σύγχρονα» θέματα, δηλαδή έννοιες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 100 χρόνια. Μάλιστα, αυτές οι έννοιες σχετίζονται ήδη με την καθημερινότητά μας, αλλά και με το σύνολο των επιστημονικών ανακαλύψεων που δημοσιεύονται καθημερινά.

Χρειάζεται εκσυγχρονισμός του περιεχομένου και ελκυστικότητα: Τα βιβλία οφείλουν να έχουν ηλεκτρονική μορφή, εμπλουτισμένη με προσομοιώσεις και αναφορές. Δεν γίνεται αλλιώς. Σε μια εποχή όπου τα παιδιά είναι συνηθισμένα στην ταχεία εναλλαγή εικόνων, δεν μπορούν να ενδιαφερθούν για ένα στατικό κείμενο. Είναι θέμα επιβίωσης, όχι των παιδιών, αλλά των βιβλίων…

Ο Μανώλης Κουσλόγλου είναι φυσικός, υποδιευθυντής στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 12 Οκτωβρίου, 2020