Πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς χρέωση από κινητά δίκτυα τηλεφωνίας.

Ανανεώθηκε η λίστα για την πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zero-rating) από κινητά δίκτυα, στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.

Η πρόσβαση χωρίς χρέωση ισχύει για τις κάτωθι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία:

    1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

URL: mathainoumeasfaleis.gov.gr

  1. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ):

URL: https://www.sch.gr/

URL: http://eclass.sch.gr

URL: http://blogs.sch.gr

URL: http://lessons.sch.gr

URL: http://mmpres.sch.gr/

Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούν και τα:

URL: sso.sch.gr και sso-01.sch.gr

URL: video.sch.gr

URL: webmail.sch.gr

URL: grafis.sch.gr

URL: e-learning.sch.gr

URL: ts.sch.gr

URL: my.sch.gr

  1. mySchool:

URL: myschool.sch.grapp.myschool.sch.gr και opsyd.sch.gr

  1. Cisco Webex Meetings:

URL: https://cisco.webex.com/

URL: https://webex.sch.gr/

  1. Ψηφιακό Σχολείο:

URL: https://dschool.edu.gr/

URL: https://e-me.edu.gr

URL: https://4all.e-me.edu.gr

URL: https://demo.e-me.edu.gr

URL: http://ebooks.edu.gr

URLs: http://photodentro.edu.gr, photodentro.edu.gr/lor, photodentro.edu.gr/video, photodentro.edu.gr/edusoft, photodentro.edu.gr/ugc, photodentro.edu.gr/oep, photodentro.edu.gr/i-create, photodentro.edu.gr/ebooks

URL: micro.photodentro.edu.gr

URL: saas.photodentro.edu.gr

URL: aggregation-service.photodentro.edu.gr

  1. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

URL: http://aesop.iep.edu.gr