Στοιχεία σοκ για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα!

Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Β. Διγαλάκης  δήλωσε στη Βουλή: το ποσοστό των αποφοίτων Λυκείου που εισάγονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι γύρω στο 80%, περίπου διπλάσιο από τη διεθνή πρακτική. Η χώρα μας, ωστόσο, κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην Ευρώπη στον δείκτη του ποσοστού αποφοίτων επί του συνόλου των φοιτητών, με μόλις 1 στους 10 φοιτητές να αποφοιτά κάθε χρόνο, σε αντίθεση με την Ευρώπη όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1 στους 4. Παράλληλα, το 43,3% των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν απασχολείται σε θέσεις εργασίας που είναι ανάλογες των προσόντων τους. Την ίδια στιγμή, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι ελλειμματική, με μόλις το 28% των σπουδαστών της ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να την επιλέγει, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 47%.

Προσθήκη του Διαχειριστή: To 2020 το 88,15% των υποψηφίων των Ημερησίων Γενικών Λυκείων πέρασε σε τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ!

Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2016

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν το 2000. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές εισακτέων εδώ και δεκαετίες !

Τελαυταία τροποποίηση 23 Μαΐου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 18 Δεκεμβρίου, 2020