Ο νέος νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθησης,

  • Θέμα: Ο νέος νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθησης
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: n4763_2020.pdf (6966 kB)

Τελαυταία τροποποίηση 18 Φεβρουαρίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 22 Δεκεμβρίου, 2020