Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση την περίοδο 2019 – 2029

Το video παρουσιάζει λίστες των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επαγγελμάτων συνολικά, των επαγγελμάτων που αναμένεται να έχουν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επαγγελμάτων που απαιτούν πτυχίο ή περισσότερο και των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επαγγελμάτων που απαιτούν κάποια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

Leave a Comment

eighteen − 7 =