Η Ιατρική Αθήνας στην 1η θέση στην αξιολόγηση της QS World University

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/medicine