Ιδρύεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων

Ιδρύεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων : βασικός εταίρος το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εταίρο στον επικείμενο Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων Health Hub, με έδρα τη Θεσσαλία, αποτελεί το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Πρόκειται για έναν Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας (Health Hub) που θα αποτελέσει ένα «κατάστημα μια στάσης» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της υγείας και των φαρμάκων, αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο οικοσύστημα με περισσότερους από 2.000 οργανισμούς, ένα εκατομμύριο χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών του και περισσότερους από 100 οργανισμούς που θα λαμβάνουν υποστήριξη κατά τη διαδικασία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού τους.

Ήδη έχουν υπογραφεί περισσότερα από δέκα μνημόνια συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από κοινού με άλλους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, για τη μεταφορά της γνώσης και της τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών, την υλοποίηση Brokerage Events και ενημερωτικών εκδηλώσεων για την είσοδο επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού.

Ειδικότερα, το Health Hub θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας αιχμής. Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του Health Hub προβλέπεται:

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περισσότερων από 300 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου Τομέα.
  • Περισσότερες από 100 τοπικές επιχειρήσεις και start-ups θα αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Αγορά της Υγείας και των Φαρμάκων.
  • Η ανάπτυξη ενιαίας Ψηφιακής Πλατφόρμας σχεδιασμού και χρήσης Φαρμάκων.
  • Πάνω από 1000 φορείς θα αποκτήσουν πρόσβαση και θα αξιοποιήσουν τις Πλατφόρμες Νέφους για τη διαχείριση των νέων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης των ιατρικών δεδομένων.
  • Η ανάδειξη και αξιοποίηση περισσότερων από 50 τεχνολογιών ψηφιακής υγείας (όπως ανάπτυξη εργαλείων προσομοίωσης (VR) με τη μεταφορά σε εικονικά περιβάλλοντα για την ταχύτερη αποκατάσταση και ενδυνάμωση ασθενών, 3D printing οργάνων ανθρωπίνου σώματος, εφαρμογή τεχνικών οπτικοποίησης επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στον προεγχειρητικό σχεδιασμό κ.ά.).
  • Η σύναψη περισσότερων από 100 συμβολαίων συνεργασίας μεταξύ των φορέων του Οικοσυστήματος.
  • Τέλος προβλέπονται πάνω από 2.000 εκπαιδευόμενοι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ελλάδα και την Ευρώπη σε ψηφιακές δεξιότητες και νέες τεχνολογίες.

«Είναι μεγάλη μας χαρά να ανακοινώνουμε με τη βοήθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο, που ξεκίνησε από την πρωτοβουλία τριών εταίρων, του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που δρα στη Θεσσαλία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί το πιο πρόσφορο έδαφος και κομβικό σημείο για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Υγείας. Ένα μοντέλο το οποίο πλαισιώθηκε με άλλους 16 εταίρους και λειτουργεί σε τέσσερα επίπεδα. Ξεκινάει από πρωτογενή έρευνα, καταλήγει σε εφαρμογές και στο τρόπο διάχυσης και χρηματοδότησής τους. Ελπίζουμε στη θετική πορεία του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στη Θεσσαλία, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος.

Στο Health Hub συμμετέχουν και υποστηρίζουν ενεργά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και συνολικά 18 ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, εταιρίες του κλάδου και φορείς επιχειρηματικότητας. Επικεφαλής Οργανισμός είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιείται στη Λάρισα από το 2005.

πηγή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο