Ειδική ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης για Μαθητές Λυκείου/Γυμνασίου

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλούμε για την προώθηση της επισυναπτόμενης πληροφορίας στα  Λύκεια, Γυμνάσια και ΚΕΣΥ της Περιφέρειάς σας.

Αφορά δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, για  μαθητές της 2βάθμιας εκπαίδευσης και των ΚΕΣΥ.

H σελίδα έχει ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.meet.tuc.gr