ΕΟΠΠΕΠ: Δεκάδες video παρουσίασης επαγγελμάτων

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

https://www.youtube.com/channel/UC_eX7HgB-1BysYrIPewDkKg/videos