35.598 υποψήφιοι εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία 75435-50421=25014  υποψήφιοι από τα ΓΕΛ και 16655-6071=10584  από τα ΕΠΑΛ δεν πέρασαν σε καμία σχολή. Σύνολο 25016+10584=35.598. Το μεγαλύτερο μέρος έμεινε εκτός γιατί δεν είχε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε καμία σχολή.

Σχολιάστε

twenty + three =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here