35.598 υποψήφιοι εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία 75435-50421=25014  υποψήφιοι από τα ΓΕΛ και 16655-6071=10584  από τα ΕΠΑΛ δεν πέρασαν σε καμία σχολή. Σύνολο 25016+10584=35.598. Το μεγαλύτερο μέρος έμεινε εκτός γιατί δεν είχε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε καμία σχολή.