Υποβολή Μηχανογραφικού υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προκειμένου να υποβάλουν το
μηχανογραφικό τους δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει:
Α. από την Πέμπτη 7-10-2021 ως και την Τρίτη 12-10-2021 μέχρι τις 13:00μμ να προσέλθουν στο Λύκειό τους
και να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password)
B. μέσα στην ίδια προθεσμία (από την Πέμπτη 7-10-2021 ως και την Τρίτη 12-10-2021 μέχρι τις 13:00μμ) να
υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr.

ΕΠΑΝΛΑΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΔ