Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023.

  • Θέμα: Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθη- μάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2022_1419b_epal.pdf (152 kB)