Αιτήσεις για Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής στο ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών α) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)» και β) «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:59 π.μ. έως την 31η Μαΐου 2022 και ώρα 11:59 π.μ.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Για το ΠΜΣ ΕΑΓ το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 500 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2022 και ώρα 11.59 π.μ.. Οι θέσεις θα καλυφθούν από τους πρώτους 250 υποψηφίους και οι υπόλοιπες 250 θέσεις χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Για το ΠΜΣ ΕΑΨ το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 200 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2022 και ώρα 11.59 π.μ.. Οι θέσεις θα καλυφθούν από τους πρώτους 100 υποψηφίους και οι υπόλοιπες 100 θέσεις χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης τους και τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στις 04 Ιουλίου 2022.

  1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
  2. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.
  3. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.    
  4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ