Ενημέρωση   μαθητών Γ’ Λυκείου για τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας WEBEX και θα πρέπει να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://uthess.webex.com/uthess/j.php?MTID=m1055213c20db51be4a57487960746636
Tuesday, 12 Apr, 2022 15:00 | 4 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Occurs every day effective 12/4/2022 until 14/4/2022 from 15:00 to 19:00, (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2741 932 8389
Password: careeruthgr