Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΦΡ4653ΠΩ-090)

Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου 2022-2023

Σχολιάστε

nineteen + 17 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here