Πολύ μεγάλη μείωση των υποψηφίων στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο!

Το 2022 έχουμε 4338 υποψηφίους λιγότερους στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο στα Ημ. ΓΕΛ. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό περίπου 20% . Μια εξήγηση είναι ότι τα περισσότερα τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου οδηγούν σε κορεσμένα επαγγέλματα.