Οι ΕΒΕ και τα Μηχανογραφικά 2022. Εγκύκλιος Μηχανογραφικού

Υποβολή Μηχανογραφικού 2022

https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/

Μηχανογραφικό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

https://exams.it.minedu.gov.gr/

Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. :
https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/

08-07-22 Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα, τους πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 τόσο των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ να ενημερωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110%  της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΜΔ_2022

ΓΕΛ 90%

Ο πίνακας με τις ΕΒΕ σχολών ΓΕΛ σε μορφή xls

ΕΒΕ_Σχολών_ΓΕΛ_2022 (pdf)

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΓΕΛ-90_2022

ΓΕΛ 10%

ΕΒΕ_Σχολών_10_ΓΕΛ_2021

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΓΕΛ-10-2022

ΕΠΑΛ 90%

Ο πίνακας με τις ΕΒΕ σχολών ΕΠΑΛ σε μορφή xls

ΕΒΕ_Σχολών_ΕΠΑΛ_2022 (pdf)

ΕΠΑΛ 10%

ΕΒΕ_Σχολών_10_ΕΠΑΛ_2021

ΕΠΑΛ Μηχανογραφικά 90%

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΕΠΑΛ_2022

ΕΠΑΛ Μηχανογραφικά 10%

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΕΠΑΛ_2022 [του ΕΠΑΛ 10% είναι το ίδιο με το 90% ]