Αναλυτική κατανομή των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές το 2022 (συπληρωματική)

straros_eisak_2022_10

Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία του 10% του 2020 και διαγωνίστηκαν με το «ΝΕΟ» και «ΠΑΛΑΙΟ» σύστημα διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί έκδοση τροποποιητικής εγκυκλίου κατόπιν σχετικού αιτήματος από ΥΠΑΙΘ, μετά την κατάθεση μηχανογραφικών δελτίων και εφόσον προκύψουν θέσεις στην ανωτέρω κατηγορία.