Νέος νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4957 Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις. Περιέχει 489 άρθρα.

n4957_2022.pdf