Η ενημερωτική εκδήλωση για τις σπουδές στο ΟΠΑ σε video 4 ωρών

Το  ΟΠΑ έχει 3 Σχολές και 8 Τμήματα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ομιλητές :
Βασδέκης Βασίλης Αντιπρύτανη του ΟΠΑ
Πάτρος Βαρθαλίτης Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Φοιτητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Μπλαβούκος Σπύρος  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Φοιτήτρια Τμήματος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Παπαιώννου Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής.
Φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής.
Βρεχόπουλος Αδάμ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Φοιτήτρια Τμήματος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διάλειμμα
Δουκάκης Λεωνίδας Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Φοιτητής Τμήματος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Καραντινού Καλυψώ Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Φοιτήτρια Τμήματος Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Ντζούφρας Γιάννης Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής
Φοιτήτρια Τμήματος Τμήματος  Στατιστικής
Δεδούλλης Εμμανουήλ  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Φοιτήτρια Τμήματος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων