Ενημέρωση για τα Τμήματα του ΟΠΑ (video)

Χαιρετισμός από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητή κ. Βασίλη Βασδέκη

[21:30-26:30] Παρουσίαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με χρήση video

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ

[27:00- ] |Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
[47:00- ] |Παρουσίαση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

[70:00-] |Παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής
[94:00- ] | Παρουσίαση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
[124: ] Παρουσίαση του Τμήματος Στατιστικής
[149: ] | Παρουσίαση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
[]|Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
[] |Παρουσίαση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας