Οι κατευθύνσεις των Τμημάτων του ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΚΥΚΛΟΙ(*)
1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
11. Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοδοτικής
12. Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας

2. Οικονομικής Επιστήμης
2.1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
2.2. Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
2.3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

3. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
3.1. Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
3.2. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3.3. Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
3.4. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
3.5. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

4. Οργάνωσης &Διοίκησης Επιχειρήσεων
4. 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
4. 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
4. 3. Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης
4. 4. Μάρκετινγκ

5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
5.1. Λογιστικής
5.2. Χρηματοοικονομικής

6. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
6.1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
6.2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού
6.3. Επιχειρησιακή Αναλυτική
6.4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ

7. Πληροφορικής (*)
7.1. Θεωρητική Πληροφορική
7.2.Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
7.3.Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
7.4.Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
7.5.Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
7.6.Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί

2 σκέψεις στο “Οι κατευθύνσεις των Τμημάτων του ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕ)

  1. Επιπλέον υπάρχει και το τμήμα Στατιστικής χωρίς κατευθύνσεις/κύκλους σπουδών.

    Στο τμήμα Πληροφορικής έχουμε τους 6 προαναφερόμενους κύκλους σπουδών από τους οποίους ο κάθε φοιτητής επιλέγει 2 κατά την διάρκεια των σπουδών του.

Τα σχόλια είναι κλειστά.