Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022 ΑΣΕΠ: 1 τους 5 πέρασε τη βάση

Αθήνα, 24 Μαΐου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2Γ/2022
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των Πινάκων Βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (Πρόσκληση / Προκήρυξη 2Γ/2022 – Φ.Ε.Κ. 75/21.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄ΣΤΑΔΙΟ).

Η έκδοση των  ανωτέρω Πινάκων Βαθμολογίας υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 3ε΄ του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο- Τροποποίηση άρθρου 28 του ν.2190/1994».

Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία), εμφανίζονται ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα στους Πίνακες Βαθμολογίας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των επιτυχόντων στον διαγωνισμό ανήλθε σε 19,3% σε σύνολο 77.073 υποψηφίων που προσήλθαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα.

Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες.

Άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών, δεν επιτρέπεται.

Προκειμένου οι επιτυχόντες του Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ,  να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις προκηρύξεις του Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ, πρέπει να έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022, τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση το ΑΣΕΠ δεν έχει προβεί στη συσχέτιση των κωδικών θέσεων με τα δηλωθέντα προσόντα.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  • Οδηγός εύρεσης Αριθμού Μητρώου Υποψηφίου.
  • Εγχειρίδιο εύρεσης βαθμολογίας με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

PINAKES_EPITIXONTON_PE_TE

PINAKES_MH_EPITIXONTON_PE_TE

Στην κατηγορία ΠΕ:
401_ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ.xlsx
402_ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ.xlsx
403_ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ.xlsx
404_ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ.xlsx
405_ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ.xlsx
406_ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ.xlsx
407_ΠΕ ΔΙΕΚΠ.ΥΠΟΘ_ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ_ΠΡΟΞΕΝ.xlsx
408_ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.xlsx
409_ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.xlsx
410_ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ.xlsx
411_ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.xlsx
412_ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ.xlsx
413_ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ.xlsx
415_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ_ΑΡΧΙΤΕΚΤ.ΜΗΧΑΝΙΚ.xlsx
416_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.xlsx
417_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ. ΜΕΤΑΛ_ΜΗΧΑΝΙΚ. ΟΡΥΚΤ.xlsx
418_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ.xlsx
419_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ.ΟΙΚΟΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.xlsx
420_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ.ΠΑΡΑΓ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.xlsx
421_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ_ΜΗΧΑΝΙΚ. ΠΕΡΙΒΑΛ.xlsx
422_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ_ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚ.xlsx
423_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ.ΤΟΠΟΓΡ_ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡ.xlsx
424_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ_ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚ.xlsx
425_ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚ_ΧΩΡΟΤ.ΠΟΛΕΟΔ.ΠΕΡ.ΑΝΑΠΤ.xlsx
426_ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ.xlsx
427_ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.xlsx
428_ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ.xlsx
429_ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.xlsx
430_ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.xlsx
431_ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.xlsx
432_ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ.xlsx
433_ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.xlsx

Στην κατηγορία ΤΕ
501_ΤΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ.xlsx
502_ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ.xlsx
503_ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ_ΤΕΧΝΟΛ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ.xlsx
504_ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡ.ΤΟΠΟΓΡ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ.xlsx
506_ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ.xlsx
507_ΤΕ ΔΙΕΚΠ.ΥΠΟΘ_ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ_ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.xlsx
508_ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ.ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ.xlsx
509_ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.xlsx
510_ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ_ΤΟΥΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.xlsx
511_ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ.xlsx
512_ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.xlsx
513_ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ.xlsx
514_ΤΕ ΙΧΘΥΟΚ.ΑΛ_ΤΕΧΝ.ΙΧΘΥΟΚ.ΑΛ.xlsx
515_ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤ_ΚΟΙΝ.ΕΡΓ_ΕΠΙΜ.ΑΝΗΛ_ΕΠΙΜ.ΑΡΩΓ.xlsx
517_ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ.xlsx
518_ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.xlsx
519_ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ_ΟΙΚΟΝ.ΛΟΓΙΣΤ.xlsx
520_ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.xlsx
521_ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.xlsx
522_ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.xlsx
523_ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.xlsx