Σε κανένα τμήμα Φυσικής & Γεωλογίας δεν καλύφθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις!!!

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα στις Πανελλαδικές ΓΕΛ 2023  σε κανένα τμήμα Φυσικής & Γεωλογίας δεν καλύφθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις!!! Στα 7 τμήματα Φυσικής οι αρχικές θέσεις ήταν 952 κατόπιν μεταφοράς 1018 καλύφθηκαν 454 και έμειναν κενές 564 θέσεις ποσοστό 55,4% !!! Δηλαδή  στα τμήματα Φυσικής δεν καλύφθηκαν ούτε οι μισές διαθέσιμες θέσεις!!!  Στο Τμήμα της Λαμίας εισήχθησαν 36 ενώ στο Τμήμα των Ιωαννίνων 35!!!  😅 😅 😅

Στα τμήματα Βιολογίας και Φυσικής εισάγονται και   από τα ΕΠΑΛ!!!