Οι μισές θέσεις στα τμήματα Μαθηματικών δεν καλύφθηκαν !!!

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 καλύφθηκε μόνο το 52% των θέσεων. Αυτό οφείλεται στην ΕΒΕ, και μεγάλο αριθμό εισακτέων. Είναι φανερό ότι ή πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων ή να κλείσουν κάποια τμήματα.