Το 37% των θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές στις ειδικές κατηγορίες

Το 37% των συνολικών θέσεων  στις Στρατιωτικές Σχολές καταλαμβάνονται απο υποψηφίους  των ειδικών κατηγοριών που προβλέπει ο νόμος 3648/2008. Για το Ακαδημαικο Ετος 2008-2009 οι θέσεις ηταν:

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 225 142 63,11%
ΝΑΥΤ.ΔΟΚ 52 33 63,46%
ΙΚΑΡΩΝ 130 82 63,08%

Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
α. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων)
1. Τέκνα πολυτέκνων
2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

β. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%)
1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων σε διατεταγμένη υπηρεσία
3. Τέκνα μονίμων στρατιωτικών-εφέδρων και κλη-ρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου

γ. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού)
Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο ‘’Έλληνες του Εξωτερικού’’ προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού. (άρθρο 11 νόμου 3648/2008)

n3648_2008.pdf

Μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2007 η κατηγοριοποίηση των ειδικών κατηγοριών ήταν διαφορετική (Ειδική Κατηγορία 72 και Ειδική Κατηγορία 80). Η υπάρχουσα κατηγοριοποίηση( Ν.3648/2008) εφαρμόστηκε πρώτη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2008.

Μέχρι και το 2007 ισχυε:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 82
Του ν. 1297/ 82 (10% της γενικής σειράς επιτυχίας).Παιδιά Στρατιωτικών των τριών Κλάδων των ΕΔ που φονεύθηκαν ή πέθαναν (στον πόλεμο ή την ειρήνη) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής.
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70
Του ΝΔ 582/70 (25% της γενικής σειράς επιτυχίας)
(1) Παιδιά Πολυτέκνων
(2) Παιδιά ή αδέλφια αναπήρων η θυμάτων Στρατιω¬τικών (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) ειρηνικής περιόδου ή αναπήρων πολέμου.
(3) Παιδιά ή αδέλφια θυμάτων Εθνικής Αντίστασης
γ. Έλληνες του Εξωτερικού
Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο ‘’Έλληνες του Εξωτερικού’’ προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού.

1 thought on “Το 37% των θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές στις ειδικές κατηγορίες

  1. Δεν εχω καταλαβει: εαν καποιος ειναι πολύτεκνος τι πλεονέκτημα θα εχει ;
    Γιατι στο συγκεκριμένο μπλογκ αναφερει απλα τις ειδικες κατηγοριες…ευχαριστω εκ των προτέρων.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com