Άνοδο των βάσεων στο 65% των σχολών (2 στις 3 )!!!

Παρά τα όσα γράφτηκαν για μεγάλη  πτώση βάσεων σε πολλές σχολές είχαμε άνοδο  των βάσεων στο 65% των σχολών (2 στις 3 )!!!
Για να διαβάστε αναλυτικά όλες τις μεταβολές στις βάσεις της Γενικής Σειράς της Κατηγορίας 90%  πατήστε εδώ