Προ των πυλών και δεύτερη καταδίκη για τα κολέγια

Προ των πυλών και δεύτερη καταδίκη για τα κολέγια

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξελλες Κωνσταντινου Kαλλεργη

Σε τροχιά δεύτερης καταδίκης και ευρωπαϊκού προστίμου για το θέμα των κολεγίων βρίσκεται πλέον η Ελλάδα καθώς, όπως ανακοινώθηκε χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε συναφώς προειδοποιητική επιστολή στην Αθήνα, εστιάζοντας σε αυτή τη φάση το ενδιαφέρον της στα πτυχία μηχανικών.

Με την επιστολή της, η Επιτροπή ζητάει να πληροφορηθεί αν και πώς ακριβώς έχει υλοποιηθεί η ήδη εκδοθείσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί αναγνώρισης των πτυχίων που εκδίδονται από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έπειτα από σπουδές στην Ελλάδα. Αν δεν λάβει και μάλιστα γρήγορα πειστική απάντηση, τότε είναι αναπόφευκτη η νέα δίκη, η καταδίκη και η επιβολή προστίμου στη χώρα.

Η πρώτη φυσικά καταδικαστική απόφαση είχε εκδοθεί στις 23 Οκτωβρίου με το Δικαστήριο να επισημαίνει ότι τα πτυχία που εκδίδουν αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση όλων ή μέρους των σπουδών σε συμβεβλημένη επιχείρηση όπως τα «κολέγια» που λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης στην Ελλάδα (ή οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος) έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ με τα πτυχία που εκδίδουν απ’ ευθείας τα πανεπιστήμια αυτά στους φοιτητές «τους». Εφόσον ένα τέτοιο πτυχίο αναγνωρίζεται στη Βρετανία ή τη Γαλλία ή όποια άλλη χώρα της οποίας τα πανεπιστήμια έχουν συμβληθεί με ελληνικές επιχειρήσεις του χώρου, τότε και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να το αναγνωρίσει, όπως ακριβώς αναγνωρίζει τα πτυχία που εκδόθηκαν έπειτα από σπουδές αποκλειστικά στην έδρα των εν λόγω πανεπιστημίων.

Ετσι, μοναδική αρμοδιότητα στο θέμα αυτό της Ελλάδας είναι να πιστοποιήσει ότι πράγματι το εν λόγω πτυχίο είναι αναγνωρισμένο από το κράτος-μέλος στο οποίο εδρεύει το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σημειώνεται ότι με βάση την ίδια νομοθεσία, η αναγνώριση δεν είναι ολοσχερώς αυτόματη, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπόκειται σε όρους όπως είναι η υποβολή σε πρόσθετες εξετάσεις ή πρακτικής εξάσκησης πριν από την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο η Ελλάδα βρέθηκε να παραβιάζει ακόμα και αυτές τις πρόνοιες, επιβάλλοντας εξετάσεις σε περισσότερες του δέοντος περιπτώσεις ή μη παρέχοντας, ως οφείλει, στους ενδιαφερομένους το δικαίωμα επιλογής μεταξύ εξετάσεων και πρακτικής εξάσκησης.

Τέλος, με την ίδια απόφαση η Ελλάδα είχε καταδικασθεί για παραβίαση των δικαιωμάτων των κατόχων τέτοιων πτυχίων σε ό,τι αφορά τη βαθμολογική κατάταξή τους στο Δημόσιο.

Την προειδοποιητική επιστολή που έστειλε η Επιτροπή θα ακολουθήσει ίσως εντός διμήνου η δεύτερη και τελευταία προειδοποίηση και εν συνεχεία η παραπομπή στο Δικαστήριο για τα περαιτέρω…

kathimerini