ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

[πατήστε εδώ]

τα προεδρικά διατάγµατα που ρυθµίζουν την άσκηση των τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του υδραυλικού (ΦΕΚ Α’ 197), του τεχνικού καύσηςυγρών και αερίων καυσίµων (ΦΕΚ Α’ 199), του χειριστή µηχανηµάτων έργου (ΦΕΚ Α’ 198) και του τεχνικού βιοµηχανικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Α’ 200)

fek_2012_197a.pdf
fek_2012_198a.pdf
fek_2012_199a.pdf
fek_2012_200a.pdf

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com