Στα σκαριά ανώτερη σχολή ξενοδοχειακού μάνατζμεντ

Αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών σε όλα τα επίπεδα με στόχο, μεταξύ άλλων, την προσέλκυση αλλοδαπών σπουδαστών που θα καταβάλλουν δίδακτρα, σχεδιάζουν τα υπουργεία Παιδείας και Τουρισμού.
Ανάμεσα στις δράσεις που προγραμματίζονται ώστε η χώρα να εκμεταλλευθεί όσο καλύτερα μπορεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του τουρισμού της είναι η ίδρυση διεθνούς Ανώτερης Σχολής Ξενοδοχειακού Μάνατζμεντ, τριετούς φοίτησης, στα πρότυπα επιτυχημένων σχολών του εξωτερικού. Οι υπουργοί προσδοκούν ότι μια τέτοια ακαδημαϊκή δομή θα δώσει στην Ελλάδα πρωταγωνιστικό ρόλο και στην τουριστική εκπαίδευση. Οι σπουδές στη σχολή αυτή θα παρέχονται και στην αγγλική γλώσσα, ώστε να προσελκύσουν σπουδαστές από την ευρύτερη ευρωμεσογειακή περιοχή αλλά και από τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, με οικονομική συμμετοχή τους. Στους αποφοίτους της μάλιστα θα δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω φοίτησης στις αντίστοιχες σχολές των ΑΕΙ της χώρας.
Επίσης προβλέπεται η αναμόρφωση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνολογικών Λυκείων, ειδικευμένων σε τουριστικά επαγγέλματα, με ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών Κατάρτισης και Διά Βίου Εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, ενισχύονται τα Προγράμματα Σπουδών Κατάρτισης και Διά Βίου Εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς του τουρισμού.

πηγή