Σχολές που ασχολούνται με τα τρόφιμα

Κωδ-Σχολή -Πεδίο/α
294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής Χαροκοπείου (Αθήνα) 3
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Αιγαίου (Λήμνος) 3
328 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικού Παν. Αθήνας 2&4
546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) 2&4
628 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Σητεία) 3
716 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας 4
719 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3
739 Τεχνολογίας Τροφίμων ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 4
747 Διατροφής και Διαιτολογίας TEI Λάρισας(Καρδίτσα) 3
717 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 4

Καλοδήμος Δ.