Στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ

Το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος. Συγκεκριμένα, μπορείτε να πάρετε αυτό το επίδομα αν:
-μένετε σε σπίτι / δωμάτιο (ακόμα και αν συγκατοικείτε με κάποιους άλλους) με ενοίκιο που βρίσκεται σε πόλη διαφορετική της κύριας κατοικίας σας και
-το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός) και
-εσείς ή οι γονείς σας δεν είστε ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κατοικιών ή διαμερισμάτων που είναι μεγαλύτερα από 200 τ.μ. (εξαιρούνται οι κατοικίες και τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε χωριά μικρότερα των 3000 κατοίκων) και
έχετε εγγραφεί κανονικά στα μαθήματα. Αν δεν είστε πρωτοετείς φοιτητές, θα πρέπει να έχετε περάσει τα 1/2 των μαθημάτων του προηγούμενου έτους.
Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες από την Εφορία σας.
Αν έχετε αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, δικαιούστε όλοι αυτό το επίδομα. Αν σπουδάζετε στην ίδια πόλη, ένας/ μία από ’σας θα το πάρει ολόκληρο και τα υπόλοιπα αδέλφια θα το πάρουν μειωμένο κατά 50%.
Δεν δικαιούστε αυτό το επίδομα αν σπουδάζετε για την απόκτηση 2ου πτυχίου.

Πότε και πώς θα πάρω το επίδομα;

Μπορείτε να πάρετε αυθημερόν το επίδομα αυτό από την Εφορία, αρκεί να καταθέσετε εκεί τα εξής δικαιολογητικά:

-Πιστοποιητικό από το Τμήμα που σπουδάζετε για την κατάσταση των σπουδών σας.
-Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης.
-Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος.
-Επικυρωμένα αντίγραφα των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (Ε9).

Καλοδήμος Δ.