11.058 οι άνεργοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί

ΠΕ 70 Δασκάλων                  ΠΕ 60 Νηπιαγωγών
Με μόρια         2.219                           4.309
Χωρίς μόρια     5.051                           4.417
Σύνολο            7.270                          8.726

Από αυτούς έως τις 11/2/2013 εργάζονται 3.334 (2.781 Γ.Λ.Κ και 553 ΕΣΠΑ) και 1.604 νηπιαγωγοί (1.559 Γ.Λ.Κ. και 5 ΕΣΠΑ).
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία 3.936 δάσκαλοι και 7.122 νηπιαγωγοί εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών είναι εκτός σχολείου.  11.058 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων είναι άνεργοι.
Οι προβλέψεις και για το 2013-14 είναι δυσοίωνες αφού προβλέπονται μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί και ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών.  Επομένως ο αριθμός των ανέργων δασκάλων και νηπιαγωγών θα αυξηθεί σημαντικά.
Το μεγάλο στοίχημα για όλους μας θα πρέπει να είναι η επιστροφή της ελπίδας στις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτό προϋποθέτει πως οι κυβερνώντες, τα πολιτικά κόμματα και ολόκληρη η κοινωνία θα συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επένδυσης στην εκπαίδευση. Θα συνειδητοποιήσουν πως η παιδεία αποτελεί την κύρια υποδομή για το μέλλον της χώρας μας και η νέα γενιά εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης σ’ ένα καλύτερο αύριο της πατρίδας μας.  12-2-2013

πηγή: αιρετού Βασίλης Παληγιάννης αιρετός

Τελαυταία τροποποίηση 21 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 12 Φεβρουαρίου, 2013