«Εnter» στα 57 τμήματα των Νέων Τεχνολογιών

Για φέτος, το 2009, ο αριθμός μειώθηκε κατά 253 θέσεις και ανέρχεται σε 7.643 από 7.896 που προσφέρθηκαν πέρυσι. Τα τμήματα αυτά εδρεύουν σε 29 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο το μήκος και το πλάτος του ελληνικού χώρου, από την Κέρκυρα έως τη Μυτιλήνη και τη Σάμο και από τη Θράκη έως την Κρήτη. Τα περισσότερα εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, πολλά είναι κοντά στο 2ο και 4ο, αλλά υπάρχουν ορισμένα και στο 5ο αλλά και στο 1ο πεδίο.

ΑΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ξάνθη)

Σκοπός του τμήματος είναι η μελέτη, η ανάπτυξη και η κατασκευή δικτύων & συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Χανιά)

Σκοπός του τμήματος (Πολυτεχνείο Κρήτης) είναι η υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στα ολοκληρωμένα συστήματα εργοστασίων, στη ρομποτική, στους αυτοματισμούς, στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, στα διανεμημένα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα καθώς και στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πάτρα)

Οι σπουδές στο τμήμα (Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών) δίνουν έμφαση στη χρήση και εφαρμογή των υπολογιστών, στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στα ολοκληρωμένα συστήματα εργοστασίων, στη ρομποτική, στους αυτοματισμούς, στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, στα διανεμημένα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα καθώς και στις επιχειρήσεις του δημοσίου.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Βόλος)

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών του τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) είναι η προετοιμασία Μηχανικών που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας των Η/Υ και της Πληροφορικής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Πάτρα)

Το Τμήμα (Πανεπιστήμιο Πατρών) καλύπτει σήμερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις περιοχές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις επιμέρους δραστηριότητες των τομέων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πειραιάς, Κέρκυρα)

Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, την οργάνωση, την αποθήκευση, την ανάκτηση και τη διάδοση πληροφοριών. Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια, που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Θεσσαλονίκη)

Η αποστολή του τμήματος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) είναι η ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Σύρος)

Ο σκοπός του νέου τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Σύρος) είναι να παράγει αποφοίτους που θα χρησιμοποιούν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με τη μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους, από τις Γραφικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, τη Σχεδίαση Προϊόντων έως τον Βιομηχανικό Σχεδιασμό.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Νάουσα)

Αποστολή του τμήματος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) είναι: α) να καλλιεργεί και να προάγει σε συνδυασμό i) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και ii) τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών, β) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Πειραιά)

Οι πτυχιούχοι του τμήματος (Πανεπιστήμιο Πειραιά) εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) στηρίζεται στις πλέον σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και μάθησης, όπως εκπαίδευση μέσω Η/Υ, προσομοιώσεις, παίγνια, ομαδικές εργασίες, μελέτες περιπτώσεων, υπόδυση ρόλων κ.λπ. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούνστη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως: Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Ηλεκτρονικό Εμπόριο κ.λπ.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (Αθήνα -Χαροκόπειο)

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Γι αυτόν τον σκοπό στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες. Οι πτυχιούχοι του τμήματος θα έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις ανωτέρω αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (Λαμία)

Το τμήμα (Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας) έχει αποστολή να παρέχει τον βασικό κορμό των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της Πληροφορικής και ταυτοχρόνως να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στον χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρμογών στην Ιατρική και Βιοπληροφορική.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ηράκλειο)

Σκοπός αυτού του τμήματος είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών του στην Πληροφορική, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών. Σήμερα, η σημαντική συνεισφορά του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών στη χώρα μας είναι ήδη αναγνωρισμένη. Ταυτόχρονα, τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό έργο του είναι καταξιωμένα διεθνώς.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Τρίπολη)

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στην επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής σε συνδυασμό με την εφαρμογή της σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το τμήμα στην πλήρη του ανάπτυξη προβλέπεται να χωρίζεται σε τρεις Τομείς: Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής – Τομέας Συστημάτων Λογισμικού – Τομέας Τεχνολογίας Υπολογιστών.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τρίπολη)

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στην επιστήμη και τεχνολογία των Τηλεπικοινωνιών σε όλο το φάσμα των μέσων και μεθόδων μετάδοσης της πληροφορίας – Το Τμήμα στην πλήρη του ανάπτυξη προβλέπεται να χωρίζεται σε τρεις Τομείς: Τομέας Επεξεργασίας Σήματος – Τομέας Τεχνολογίας Συστημάτων Επικοινωνίας – Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Μυτιλήνη)

Το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) έχει αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού. Στόχος του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ειδικών στην Πολιτισμική Πληροφορική, δηλαδή στη σύνδεση των Πολιτισμικών Σπουδών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πολυμέσων (multimedia design). Συγκαταλέγεται στα τμήματα που παράγουν επιστήμονες της Πληροφορικής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Αγρίνιο)

Αποστολή του τμήματος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) είναι: α) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της, β) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών. Οι στόχοι της εκπαίδευσης αποβλέπουν i) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, ii) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους και iii) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.


ΤΕΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)

Η κύρια ειδίκευση των δύο τμημάτων είναι η Ανάλυση και ο Σχεδιασμός Συστημάτων και ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Λογισμικού Εφαρμογών και Συστημάτων. Το τμήμα Πληροφορικής Αθήνας, εκτός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, μετέχει σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων (ERASMUS, TEMPUS). Αρκετοί από τους αποφοίτους του τμήματος της Αθήνας παρακολουθούν ή έχουν ολοκληρώσει ήδη μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Το ποσοστό τους ανέρχεται στο 14,5% του συνόλου των αποφοίτων, εκτιμάται ως πολύ ικανοποιητικό και πιστεύεται ότι θα αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Πύργος)

Σκοπός του είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα των ΜΜΕ και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας με παραδοσιακές μεθόδους, αλλά και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σέρρες)

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός εγκατάστασης, ο προγραμματισμός, η εποπτεία, η επέκταση, η συντήρηση και αξιολόγηση των βάσεων δεδομένων, ψηφιακών και αναλογικών τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων κάθε μορφής, πολυμέσων και άλλων προηγμένων πληροφορικών δικτυακών εφαρμογών, καθώς επίσης και συστημάτων ασύρματης και ενσύρματης τηλεπικοινωνίας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Καβάλα)

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος καλύπτει την εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας της Βιομηχανικής Πληροφορικής με έμφαση στους τομείς της ανάπτυξης εγκατάστασης, ελέγχου και επιτήρησης λογισμικού και υλικού πληροφοριακών συστημάτων βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Ηράκλειο)

Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τη γνωστική περιοχή της επιστήμης με έμφαση αφενός στις εφαρμογές της Πληροφορικής και αφετέρου στην ανάπτυξη και διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και στην ανάπτυξη των τεχνικών των Πολυμέσων. Διδάσκονται Μαθήματα Ειδικότητας, όπως Παράλληλα Συστήματα, Έμπειρα Συστήματα, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες κ.λπ., καθώς και Μαθήματα Επιλογής, όπως Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακό Video, Ψηφιακή Τηλεόραση κ.λπ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Λάρισα, Σπάρτη)

Το περιεχόμενο σπουδών στα δύο τμήματα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και των Εφαρμογών της Πληροφορικής, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Δικτύων Πληροφορικών Συστημάτων και των Τηλεπικοινωνιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων περιλαμβάνει ενότητες στα πεδία της παραγωγής Λογισμικού, Οργάνωσης Δικτύων και Πληροφορικών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Καστοριά)

Το αντικείμενο σπουδών του καλύπτει τη γνωστική περιοχή της επιστήμης και των εφαρμογών της Πληροφορικής με έμφαση στο υλικό Η/Υ, την παραγωγή λογισμικού, τις επικοινωνίες και τα δίκτυα, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Αποστολή του είναι να προάγει τη μετάδοση και την ανάπτυξη των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Μεσολόγγι, Αμαλιάδα, Λευκάδα, Γρεβενά)

Τα γνωστικά αντικείμενα των τμημάτων (ΤΕΙ) καλύπτουν την Πληροφορική αλλά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά και Διοικητική επιστήμη. Ως προς τα μαθήματα ειδικότητας αναφέρουμε ενδεικτικά: Μεταγλωττιστές, Επικοινωνία Ανθρώπου και μηχανής, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα κ.ά.

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Σέρρες)

Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υποβάθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίησή του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την Πληροφορική.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Πάτρα)

Τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος είναι η οικονομική διοίκηση, marketing, χρηματοοικονομική διοίκηση – λογιστική, ποσοτικές μέθοδοι, ειδικά μαθήματα προγραμματισμού, Η/Υ και πληροφοριακά συστήματα και λοιπά μαθήματα επιλογής.

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Άρτα)

Σκοπός του τμήματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στελεχών που θα ασχοληθούν στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε εφαρμογές στη γεωργία, την ιατρική, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, την οικονομία, τη δημοσιογραφία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Χανιά, Λαμία)

Σκοπός των τμημάτων είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του ώστε να τους καταστήσει ικανούς να ασχοληθούν με την έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Στόχος τους είναι η δημιουργία αποφοίτων που σε επαγγελματική βάση θα ασχοληθούν σε όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Πειραιάς)

Σκοπός του τμήματος (ΤΕΙ) είναι η κατάρτιση ειδικών ικανών να συμμετέχουν στη μελέτη, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης Η/Υ, ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και ρομπότ.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Ναύπακτος)

Τμήμα που λειτουργεί στο ΤΕΙ του Μεσολογγίου. Σκοπός του είναι να προσφέρει υψηλή τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση, στους τομείς των ασύρματων και ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στον σχεδιασμό και εγκατάσταση προηγμένων πληροφορικών και δικτυακών εφαρμογών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του αντικειμένου, αλλά και στις τεχνολογικές εξελίξεις στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
http://gkavadias.blogspot.com

www.ethnos.gr