Παράλογα στην ίδρυση νέων τμημάτων στα Πανεπιστήμια (Ν.4610)

Με τον νόμο Γαβρόγλου (4610) ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 3 τμήματα Μηχανικών στην Πάτρα όπου υπάρχει η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου με τα ίδια ακριβώς τμήματα.
[ NEO ] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(2,4) -(4 έτη)
[ 16742 ] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(2) -(5 έτη)
[ 14715 ] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(2) -(5 έτη)
[ 16952 ] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(2) -(5 έτη)
[ NEO ] Μηχανολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(2) -(4 έτη)
[ 14264 ] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(2) -(5 έτη)
[ NEO ] Πολιτικών Μηχανικών (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(2) -(4 έτη)

και στην Κρήτη:
[ NEO ] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΛΜΕΠΑ-(2,4) -(4 έτη)
[ 15715 ] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) -ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-(2) -(5 έτη)
[ NEO ] Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΧΑΝΙΑ) -ΕΛΜΕΠΑ-(2,4) -(4 έτη)