Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  • Θέμα: Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2019_2657b.pdf (119 kB)

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Μηχανολόγων Μηχανικών, β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, γ) Πολιτικών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών.
Αυτό θα έχει ετήσια επιβάρυνση 478.000 ευρώ !